Boktor / houtworm

De huisboktor

De boktor is in geheel Europa de meest schadelijke aantaster van naaldhout. De larven treft men aan in het jonge, eiwitrijke spinthout.

Kevers: 10-25 mm lang, bruinzwart met 2 vlekken Larven: tot 30 mm lang, geelachtig wit Uitvliegopeningen: ovaal, ca. 8 x 4 mm. Uitvliegperiode kevers: juni-september, speciaal bij warm weer.

De gewone houtworm

De gewone houtwormkever heeft een voorkeur voor ouder naald- en loofspinthout.

Kevers: 2,5 - 5 mm lang, donkerbruin. Larven: tot 6 mm lang, geelactig wit, licht gekromd. Uitvliegopeningen: rond, diameter 1-2 mm Uitvliegperiode kevers: mei-augustus, speciaal bij warm weer.

De grote houtworm

Dit insect heeft een voorkeur voor oud en enigszins vochtig eikenhout van monumentale gebouwen, zoals kerken en molens. Soms worden ook andere loofhoutsoorten en naaldhout aangetast.

Kevers: 5 - 9 mm lang, donkerbruin met geelachtige spikkels. Larven: tot 11 mm lang, geelactig wit. Uitvliegopeningen: rond, diameter 2,5 - 4 mm Uitvliegperiode kevers: maart-juli, speciaal bij warm weer.